Kommuner i upprop för att få fart på regeringen

Sex kommuner i Göteborgsområdet har tillsammans med 72 andra småkommuner och landsting skrivit till finansminister Anders Borg för att få igenom ett nytt skatteutjämningssystem.

Trots att en kommitté lade fram ett förslag på ett tidsenligare system i våras så verkar inte regeringen vilja skriva en proposition.

Kommunerna är rädda för att de bli utan de extramiljoner som det nya systemet skulle ha inneburit.

– Det är synd när man lägger ett förslag att man inte följer det hela vägen upp, säger kommunstyrelseordförande i Härryda moderaten Annette Eiserman Wikström en av många som skrivit under brevet.

– Nu blir det spännande att se vad som blir resultatet av det här brevet, säger hon. Vad gäller Härryda kommun så har vi stort behov av kompensation för barnomsorgen och med den nya omräkningen skulle vi fått 15 miljoner kronor extra.

Även Ale, Lerum, Stenungsund, Tjörn och Öckerö har skrivit på brevet till finansdepartementet. Lerum skulle exempelvis ha fått ett tillskott på 13 miljoner kronor.

Skatteutjämningssystemet består enkelt förklarat av en inkomstutjämningsdel och en utjämning vad gäller kostnader, för att alla kommuner ska kunna ge en likvärdig service.

Nästan alla kommuner, även Göteborgs stad, får pengar för att utjämna inkomstskillnader - just nu får Göteborg 2,5 miljarder kronor men måste däremot betala 450 miljoner kronor för att utjämna kostnader i landet vad gäller vård, skola och omsorg, säger stadens budgetchef Eva Hessman.

Men Partille är en av ett tiotal kommuner som procentuellt sett som skulle förlora om kommittéförslaget genomfördes.

--Det skulle påverka Partille på ett mycket negativt sätt. Vi skulle förlora över 30 miljoner kronor säger moderaten Stefan Svensson som är kommunstyrelseordförande i Partille. Man har i kommittén inte tagit hänsyn till att Partille är en tillväxtkommun med de extra kostander det innebär och inte heller har man tagit hänsyn till barnomsorgsfaktorn.

Kommuner som Partille som redan tidigare hade hög utnyttjandegrad av barnomsorgen förlorar. I det nya systemet kompenseras många kommuner där föräldrar i högre grad satt sina barn i förskolan sedan maxtaxan infördes.

Stefan Svensson vill visserligen att systemet moderniseras men skulle helst vilja ha kvar det gamla sättet att räkna ut skatteutjämning.

Epp Anderson
epp.anderson@sverigesradio.se