Mindre is i Arktis, mer snö hos oss

Att ditt tåg blev inställt förra vintern kan bero på att isen i Arktis håller på att smälta. I en ny studie i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS, skriver forskare att mindre is i Arktis, på grund av den globala uppvärmningen, kan göra att det snöar mer på norra halvklotet.

De senaste vintrarna har det snöat ovanligt mycket i bland annat Europa, Nordamerika och Östasien.

Nu har amerikanska forskare kommit på att det kan ha att göra med ett större luftutbyte mellan Arktis-regionen och närliggande kontinenter som uppstår när den Arktiska isen blir allt mindre.

När isen smälter, på grund av den globala uppvärmningen, så innebär det att mer vatten i Arktis exponeras för solens strålar och det blir mer fuktig luft. Luftrycket ändras då också, vilket i sin tur leder till att den fuktiga luften sveper söderut över landmassorna. Den fuktiga luften tillsammans med kallluft, gör att det sen börjar snöa.

Tidigare studier har visat att minskad is leder till förändringar i lufttrycket över Arktis. I den nya studien har forskarna gått vidare genom att titta på mätningar under trettio års tid av isens utbredning under hösten i Arktis och hur mycket det snöat på norra halvklotet under påföljande vinter.

Enligt de amerikanska forskarna finns det ett samband mellan de senaste årens isminskning och allt kallare och snöigare vintrar. Men enligt Ralf Döscher klimatforskare på SMHI, måste fler studier genomföras för att kunna sälkerställa sambandet mellan mindre is i Arktis och mer snö på norra halvklotet.

Men att den globala uppvärmningen leder till mer snö känns lite motsägelsefullt - för borde inte ett varmare klimat leda till mildare vintrar?

– Generellt ja, men det kan finnas undantag som till exempel att ett varmare klimat leder till cirkulationsförändringar i atmosfären, vilket i sin tur kan leda till att det blir kallare på vissa platser under vissa årstider, säger Ralf Döscher.

Men enligt Ralf Döscher behöver inte minskad is i Arktis betyda mer snö hos oss varje år. 2011/2012 har det varit relativt lite snö i Sverige trots att isen fortsatt smälta i Arktis.

Referens:
Jiping Liu et. al. Impact of declining Arctic sea ice on winter snowfall. PNAS. February 27-March 2, 2012. DOI: 10.1073/pnas.1114910109