En halv miljard barn lever i slum

1:52 min

Mer än hälften av världens befolkning lever nu i städer. Av dessa lever var tredje - av dem en halv miljard barn - i eländiga slumområden med dödlighet av våld och undernäring, värre än någonstans på landsbygden, enligt en rapport i dag från FN:s barnfond Unicef.

Detta är den dolda katastrofen, sällan högt på den världspolitiska agendan: Världens snabbt växande megastäders ännu snabbare växande slum med ett övermått av fattigdom, våld, undernäring och förtida död. Det menar Unicefveteranen Nils Arne Kastberg.

– I många av de här städerna växer barn upp i fruktansvärda slumområden. Man har inte något ägandeskap och alltför många bor i ett enda rum. Du kan tänka dig allt vad det här leder till för barn, säger Nils Arne Kastberg.

I länder där en stor del av dess urbana landskap täcks av slum ger statistiken besked om undernäring och barnadödlighet. I år beräknas 1,2 miljoner barn under fem års ålder dö enbart av diarré på grund av dessa slumstäders eftersatta sanitära infrastruktur. Det råder brist på el, rent vatten, hälsovård och utbildning. Barnen är dessutom ofta exploaterade och våldsutsatta.

– I städer ser vi andra typer av problem, våldproblematiken, sexuella övergrepp – allt sådant som man inte talar tillräckligt mycket om. Tystnaden bidrar till att det här fortlever, menar Nils Arne Kastberg.

Det är runt städer som Mexico City, Rio de Janeiro, Bombay, Karachi, Khartoum och Lagos som slummen varje år växer med 60 miljoner invånare. I minskande utsträckning är dessa invandrade från landsbygden i jakt på ett bättre liv, i ökande grad är de födda i denna slum.

– Jag tror att den här rapporten pekar på att det är dags att de som leder de här städerna börjar fokusera på barnen och på miljön. Huvuddelen av ökningen av befolkningen sker genom barn som föds i städerna. Det går inte bara att skylla på de som kommer från landsbygden, säger Nils Arne Kastberg, Unicef.