Allianspartier för insemination till ensamstående

I dag föreslår Moderaterna, Folkpartiet och Centern att lagen om insemination ska ändras så att ensamstående kvinnor också ska ges rätt till assisterad befruktning. Därmed går de tre allianspartierna vidare utan Kristdemokraterna i frågan kring insemination.

– Jag tycker att det här är ett riktigt dåligt förslag. Utgångspunkten för mig och mitt parti är att alla barn har rätt till sina föräldrar. Vi tänker inte medverka till en lag som avskaffar barns rätt till sina egna föräldrar, säger Kristdemokraternas Göran Hägglund.

Hägglund kan tänka sig att låta något annat departement ta hand om frågan.

– Den kan komma att ligga på socialdepartementet, men den kan också komma att ligga på justitiedepartementet, säger Göran Hägglund.

De övriga allianspartierna menar i sitt förslag, som de i dag presenterar påatt det i dag finns många barn som lever med en ensamstående förälder och att människors lämplighet som förälder inte avgörs av om man lever i en parrelation eller inte.

Kenneth Johansson är Centerpartiets ordförande i socialutskottet.

– Det är helt orimligt att i svensk lag säga nej till att ensamstående kvinnor ska få genomgå assisterad befruktning, säger han.

Kenneth Johansson säger att övriga allianspartier är överens med KD om att de inte är överens men räknar med en bred majoritet i riksdagen. Han hoppas att det snabbt kommer fram ett lagförslag.

– Vi kommer att föreslå att regeringen skyndsamt ska återkomma med de lagändringar som krävs och vi ska driva på så fort det går men inte heller tumma på att det krävs ett lagstiftningsarbete och det ska vara kvalitet i det. Men jobbet ska ske skyndsamt, säger han.

Det är sedan tidigare tillåtet för par som är gifta eller sambo att bli gravida genom så kallad assisterad befruktning. I dagsläget söker sig många kvinnor utomlands för att få hjälp med att bli gravida.

Moderaterna, Folkpartiet och Centern menar att det är en direkt konsekvens av lagstiftningen som behöver förnyas.

De tre partierna i riksdagens socialutskott vill nu att regeringen förbereder ett lagförslag som gör det möjligt också för ensamstående att få hjälp med assisterad befruktning.

Riksdagen har upprepade gånger behandlat liknande förslag. Hittills har de övriga partierna låtit KD slå igen dörren. Kristdemokraterna planerar att säga nej även denna gång.

 – Det första blir att när riksdagens socialutskott behandlar det här säga nej. Så får vi se hur majoriteten formar sig.

– Sedan får det bli opinionsbildning, och så småningom kommer riksdagen att fatta sitt beslut, säger Göran Hägglund.

Hägglund har tidigare fått intern kritik för att han låtit sig köras över av de andra partierna i alliansen. Men hanteringen av frågan om insemination, med Hägglunds tydliga avståndstagande, tycker partisekreteraren, Acko Ankarberg, är bra.

-- Då och då får vi också kompromissa, men den här gången tänker vi inte kompromissa. Sedan är det så att andra gånger får vi med oss andra på våra hjärtefrågor, säger Acko Ankarberg.