Slummens barn

6:39 min

Fler och fler av världens befolkning bor nu i städer och i takt med att städerna växer växer även slumområderna. Upp till en halv miljard barn lever i nu dessa områden, med våld och undernäring som en del av vardagen. Unicef varnar i sin årliga rapport för att barnens hälsa och säkerhet hotas när barnen tvingas växa upp i slummen. Vi hör Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, kommentera uppgifterna i P1-Morgon.