RFSU: Rätten att bära sitt barn en självklarhet

RFSU tycker att det är glädjande att delar av alliansen vill ändra lagstiftningen om insemination för ensamstående kvinnor.

– Vi är väldigt glada över det steget. Att ensamstående ska ha rätt att bära sitt eget barn tycker vi är en självklarhet. Man har ju i dag som ensamstående rätt att adoptera, säger Kristina Ljungros, ordförande i RFSU.

Socialminister Göran Hägglunds argument att förslaget innebär att vissa barn bara får rätt till en förälder kallar hon ihåligt.

– Den vägen finns ju redan genom adoption. Det är ett ihåligt argument. Det viktigaste är att barn får kärlek och omtanke. Bara för att man är en förälder betyder inte det att man inte har andra vuxna omkring sig, säger Kristina Ljungros.

Han säger att det är en fråga som RFSL har drivit en lång tid.

RFSL är inne på samma linje.

– Vi välkomnar initiativet från riksdagsledamöterna och hoppas att regeringen kommer med ett lagförslag på området, säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande (RFSL).

– Vi menar att alla människor ska ha möjligheten att få barn oavsett relationsstatus. På samma sätt som vi har jobbat för att lesbiska ska få assisterad befruktning ska ensamstående kunna få det.

Socialministern anser att det här innebär att man lagstiftar bort barnets rätt till två föräldrar.

– Det är en problematisk utgångspunkt. Många barn växer upp med bara en förälder Sverige i dag. Hägglund degraderar därmed dessa föräldrar och säger att deras föräldraskap är sämre än andras.


TT