Polisen vill slippa fixa pass och köra hem fulla

1:53 min

Polisen måste få ägna sig mer åt att bekämpa brott och mindre åt andra saker. Det säger rikspolischefen Bengt Svenson, som vill att andra myndigheter ska ta över en del polisiära uppgifter.

– Den personal som utför de här utgifterna i dag gör det bra, så det är inte så att vi inte klarar av att göra det. Utom möjligen att omhänderta berusade personer, som vi inte har kompetens som behövs.

– Men sen tycker jag att vi ska renodla våra arbetsuppgifter. Vi har ett väldigt brett område och i en del fall kan man starkt ifrågasätta om det här ska vara polisiära uppgifter.

Och sådant som rikspolischefen vill att andra ska ta över är tillexempel att utfärda pass, ta hand om hittegods, ta hand om djur och tillsyn av hotell och pensionat. Men en fråga är mer akut.

– Förvaringen av de berusade personerna. Det tycker jag att sjukvården ska ta hand om.

Och sjukvården betyder landstingen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, som för landstingens gemensamma talan, är positivt till polischefens förslag.

– Vi är i grunden positiva. Det är dock viktigt att komma ihåg att själva omhändertagande är ett polisiärt beslut det är ju en form av frihetsberövandet och det beslutet kan landstinget aldrig ta, säger Göran Stiernstedt, SKL.

Rikspolischefen Bengt Svensson svarar.

– Att frihetsberöva personer, när vi omhändertar personer på stan, det ska vi göra. Men sedan överlämnar vi över den personen till sjukvårdsinrättningen, och då friges personen.

– Då är det upp till sjukvården som ska ge dem den vård det behövs. De vi tar hand om är så berusade och så ur stånd att ta hand om sig själva, så kommer de in och får vård så stannar de flesta mer än gärna kvar, säger rikspolischefen Bengt Svenson.