Klinik för dödshjälp öppnas i Nederländerna

2:17 min

I Nederländerna är det lagligt med aktiv dödshjälp, även kallat eutanasi, och på torsdagen öppnas en ny, så kallad livsslutsklinik i Haag.

Walburg de Jong är presschef på föreningen för ett frivilligt livsslut, NVVE, och hon säger att kliniken främst är till för svårt sjuka personer vars egna husläkare av något skäl inte vill hjälpa dem att dö.

I Nederländerna är det sedan 2002 lagligt för läkare att utföra aktiv dödshjälp, under förutsättning att en annan läkare delar bedömningen att patienten lider av en obotlig, dödlig sjukdom som orsakar olidlig smärta. 2010 rapporterades 3 136 fall av eutanasi i Nederländerna.

Men sju procent av landets läkare säger absolut nej till att hjälpa människor att dö, och föreningen NVVE anser att det därför finns ett behov av den nya livsslutskliniken som ska ha sex mobila dödshjälpsteam att skicka ut till patienter runt om i landet.

Efter en utredning ska teamens läkare kunna ge aktiv dödshjälp, antingen genom två injektioner eller genom att patienten får en dryck som han eller hon själv häller i sig och som direkt slår ut andning och hjärtfunktion.

Men Eric van Wijlick på läkarföreningen KNMG är kritisk till den nya kliniken. Han säger att läkarna där riskerar att inte på fullt allvar utreda de rimliga alternativ till dödshjälp som finns, och enligt van Wijlick är själva namnet "livsslutsklinik" problematiskt; det ger förväntningar om att döden är det enda möjliga resultatet av behandlingen.

– Läkarna på livsslutskliniken riskerar att få tunnelseende i sitt förhållande till patienterna, säger Eric van Wijlick.

Men på föreningen NVVE slår man ifrån sig kritiken. Läkarna kommer visst att göra noggranna utredningar, säger NVVE, och de kommer bara jobba deltid i de mobila dödshjälpsteamen vid sidan av sina vanliga läkarjobb.

Läkarna själva säger sig kunna genomföra 12 till 15 fall av dödshjälp varje år utan att få tunnelseende och riskera att fatta schablonartade beslut om eutanasi.