STORMEN DAGMAR

Dagmars skador hade kunnat halveras

2:04 min

Risken för skador under stormen Dagmar hade kunnat halveras om skogarna hade haft större inslag av lövträd, det säger marknadschefen Mikael Karlsson på skogsföretaget Silvaskog som hävdar att värden för minst 100 miljoner blåst ned helt i onödan.

– Man gjorde ju undersökningar efter stormen Gudrun och där visade det sig att skogar med väsentlig lövandel har mycketm indre skadefrekvens, säger han.

Mikael Karlsson på Silvaskog är kritisk till dagens skogsbruk. Han har vägt samman olika rapporter från Sveriges Lantbruksuniversitet och Skogsstyrelsen efter stormen Gudrun 2005. Hans slutsatser visar att skogar med 25-30-procentiga inslag av lövträd klarar stormar betydligt bättre.

Kalhyggesbruket dominerar i Sverige
Men de senaste 60 åren har kalhyggesbruket dominerat den svenska skogsnäringen, där återväxten sen sker genom plantering av företrädevis gran eller tall. Enligt Mikael Karlsson har planterad skog av samma träslag sämre motståndskraft vid oväder än blandskogar där naturen sköter återväxten själv.

– I renat granbestånd som är fullväxta så är risken mer än 50 procent högre att den ska blåsa ner vid en storm jämfört med om du har ett visst lövinslag, säger han.

Mycket skog föll i norra Hälsingland
Enligt Skogsstyrelsens beräkningar så stormfälldes 4,5 miljon kubikmeter skog under stormen Dagmars härjningar i slutet av december. En stor del av den föll i norra Hälsingland och Dellenbygden där vi befinner oss i dag. Här, strax Norrdellens östra strand, går timmerlassen med stormfällda timmer täta. Skogsägaren Bengt Eriksson har skog i det här natursköna området och han håller med Mikael Karlsson i stort.

– Det klarar sig bättre om man inte kör stora hyggen. Visst har han rätt om skiktningen men då måste alla markägare göra det, det räcker inte att en enstaka markägare gör det. Rådgivarna kommer från industrin och det är lätt att markägarna blir präglade av dem, säger han.