Fransmän får fortsätta förneka folkmord

1:11 min

Fransmännen kommer även i fortsättningen att ha rätt att förneka folkmordet på armenier i Turkiet i början av förra seklet. President Sarkozy har försökt få igenom ett förbud till stöd för armenierna, men Frankrikes författningsdomstol sa i dag nej till en sådan lag.

Detta är ett bakslag för president Sarkozy. Han har personligen varit engagerad och hårt drivit på för att få igenom lagförslaget. Han har till och med varit beredd att sätta Frankrikes relationer med Turkiet på spel för armeniernas sak.

Turkiet har dragit tillbaka diplomatiska representanter och även hotat med att bojkotta franska företag i affärer.

Att det var ett folkmord som armenierna utsattes för, har Frankrike redan enats om, men att kunna förneka det, är vad lagförslaget handlar om. Båda kamrarna i parlamentet hade med många socialister, som också stödde saken, röstat för förbudet, men författningsdomstolen tryckte i dag på bromsen. Att förbjuda och kunna döma en fransman för sin åsikt strider mot yttrandefriheten, en grundlagsskyddad rätt, anser författningsdomstolen. 

Sarkozy har haft sin utrikesminister Alain Juppé emot sig. Juppé ser hur Frankrike behöver en god relation med Turkiet för konflikten i Syrien och en del kommentatorer har ansett att den franske presidenten agerar ologiskt. Turkiet var snabbt med att säga relationerna skulle återupptas, innan Sarkozy svarade, att han nu sätter sina medarbetare på att formulera ett nytt förslag.