De gräver i radioaktiv jord i Fukushima

2:31 min

Ännu ett år efter tsunami-katastrofen i Japan oroar sig många människor för strålning. Det finns också ett missnöje över statens långsamma hjälpinsatser och oklara besked.

Människor i Fukushima röjer på egen hand bort strålsmittad jord.

Ledande buddhistmunken Koyu Abe visar med sin mätare den höga strålningen på marken invid en busshållplats i utkanten av staden Fukushima.

44-45 mikrosievert per timme, extremt hög strålning i gruset, nära där skolbarn brukar vänta på bussen.

Koyu Abe och hans frivilliga medarbetare tänker komma tillbaka hit och gräva upp den förorenade jorden och frakta bort den.

– Hur länge är det säkert att stå här? frågar jag.

– Det är inte säkert alls, svarar han.

Vi befinner oss på en plats utanför evakueringszonen, som tvingat 80.000 människor från sina hem. Men även här är strålnivåerna på sina håll oacceptabelt höga, ännu nästan ett år efter Fukushima-haveriet.

En kort bilresa bort, inne på det över 400 år gamla Joenji-templets område, förvarar Koyu Abe starkt strålsmittad jord. Hittills har han samlat ihop ungefär 20 ton.

En del ligger i högar under presenningar, andra har han hunnit packa ner i blå plasttunnor. Inne i en tunna visar geigermätaren oroväckande höga 25,8 mikrosievert per timme.

Han vill inte yttra hårda ord, men han säger att det här arbetet egentligen borde göras av staten och av kärnkraftsbolaget.

Japanska regeringen säger att upprensningen av stråldrabbade områden nu är i full gång, ett arbete som beräknas kosta över 70 miljarder kronor och pågå till 2014.

Men många invånare här, 55 kilometer från det havererade kärnkraftverket, klagar på att arbetet går långsamt. Många säger att de tappat tron på vad regeringen säger.

Lokalinvånarna här är tacksamma över att munken Koyu Abe gör något konkret.

En av de frivilliga som hjälper honom i strålsaneringen här är Masataka Aoki, som i över 40 år arbetat som ingenjör hos Hitachi, en ledande kärnkraftverkstillverkare.

Chefsingenjör Aoki säger att han känner ett slags ånger för att han ägnat sitt liv åt att bygga kärnkraftverk, en teknologi som nu orsakat människorna häromkring så mycket förtvivlan.

Munken Koyu Abe växlar dagligen mellan sin skyddsdräkt mot strålning, som är komplett med specialhandskar och skyddsgladsögon, och sina ceremoniella munkkläder. I båda värven är tsunamidrabbade människor hans fokus.

-- Om Buddha var här nu hade han gjort det samma, det är vår uppgift att hjälpa människorna med deras problem.