Fler aborter bland socialt utsatta

Kvinnor som gör flera aborter kommer oftare än andra abortsökande från socialt svaga grupper. Det visar en enkätstudie som gjorts bland närmare 800 kvinnor som sökt abort vid tretton kliniker i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, skriver Upsala Nya Tidning.

De kvinnor som gjorde upprepade aborter var oftare arbetslösa eller sjukskrivna än de som gjorde sin första abort. De saknade också oftare högre utbildning och kände bristande stöd från sin omgivning.

TT