Tunafors fabriker

Ny sanering börjar i vår

1:33 min

Byggbolaget Peab ska påbörja den slutgiltiga saneringen av marken vid Tunafors fabriker i Eskilstuna med början i vår för att senare kunna bygga bostäder där.

Det har gjorts en tidigare sanering av området, men den gjordes utifrån att det då planerades kontor i byggnaderna. Eftersom det nu planeras bostäder där så måste ytterligare saneringsarbeten göras.

Vid den tidigare saneringen konstaterades att det framförallt finns metaller i marken.

Peab köpte Tunafors fabriker av Tunafastigheter 2011 och har det fulla ansvaret för saneringen som miljö- och räddningstjänstnämnden har tillsyn över. Saneringsarbetet beräknas kosta tre miljoner kronor, uppger kommunen.

Samtidigt håller nu kommunen på med detaljplanen för området och under en månad fram till nästa vecka ställs kommunens förslag ut till allmänheten, som har möjlighet att tycka till om planerna.

Det är stora förändringar som väntar den gamla industrifastigheten som har anor från 1500-talet - privata bostäder med terrasser, balkonger och bryggor i Eskilstunaån, men också möjlighet för allmänheten att strosa längs ån och ta del av området.

– Målsättningen är att man ska förstå att det varit en industribyggnad. Sedan får man diskutera vad man vill göra. Min utgångspunkt är desto mindre ombyggnad desto bättre. Det brukar inte alltid vara så för den som ska bygga, säger kommunanikvarie Anna Götzlinger.

Hon utgår från att man ska försöka behålla så mycket av den industrihistoriska karaktären så mycket som möjligt.

– När man bygger om kan man bygga så man faktiskt inte ser vad det varit. Man kan säga att en byggnad är vacker, men inte se att det varit en industri där. Jag kan ibland propagera för det som är fult för att man ska kunna förstå historien.

Tunafors fabriker får inte rivas enligt gällande plan och har ett visst kulturhistoriskt skydd.

– Byggnaderna är märkta med litet Q. Bland annat ska byggnadsexteriörer och egenarten behållas och byggnaderna får inte rivas. Kontor hade varit bättre eller högskola (som planerades i början av 90-talet. Red. anm.) För balkonger och uteplatser påverkar industrikaraktären. Men om alternativet är att byggnaderna förfaller så är det bättre med bostäder, säger antikvarie Anna Götzlinger.