Mariefreds camping säljs

Campingen i Mariefred ska säljas. Det föreslår tjänstemän på fritid- och kulturförvaltningen i Strängnäs kommun.
Värdet beräknas till mellan 2 och 4 miljoner kronor. Kommunen vill sälja campingen för att få fler att campa och för att få en lönsammare drift. Däremot föreslås att kommunen fortsätter att äga friluftsbadet på campingen, men att vinsten från försäljningen av campingen används till att rusta upp badet.