Arsenik och bly i marken i Ytterby

Tungmetallerna arsenik och bly har hittats i marken på en parkering i Ytterby i Kungälvs kommun. Den förorenade jorden måste nu grävas bort.

Det var i höstas som Kungälvs kommun gjorde analyser av jordprover som visade att nivåerna på miljöfarliga tungmetaller låg långt över gränsen.

Kommunen vet inte var tungmetallerna kommer ifrån, men en teori är att de funnits i marken sedan järnvägen byggdes där för 100 år sedan.

Nu ska ungefär 2000 ton jord forslas bort och kostnaden beräknas till drygt en miljon kronor.