Kränkande fotografering kan bli olaglig i sommar

2:11 min

Kränkande fotografering blir ett nytt brott, som kan ge fängelse i upp till två år. Det föreslår regeringen i dag. Tidigare förslag till en sådan lag har mött hårt motstånd, inte minst från medier som befarat att det skulle begränsa yttrandefriheten. Justitieminister Beatrice Ask (M) försäkrar att det inte är syftet.

– Det vi vill komma åt är kränkande fotografering, alltså smygfotografering eller filmning, där syftet är att kränka en enskild individ, säger hon.

I takt med den tekniska utvecklingen, med kameror i mobiltelefoner och internets möjligheter att snabbt sprida bilder, har allt fler fall av smygfotografering fått stor uppmärksamhet.

Det har ofta gällt unga kvinnor som smygfotograferats i duschrum eller sovrum, eller att övergrepp har filmats och lagts ut på nätet.

När de här fallen hamnat i domstol har det visat sig att det inte är olagligt att göra så i Sverige, vilket upprört många.

Regeringen har under flera år försökt utforma en lag som kriminaliserar kränkande fotografering av enskilda individer, men som samtidigt inte hindrar journalisters och fotografers legitima arbete med att bevaka offentliga personer.

– Vi har ansträngt oss för att försöka avgränsa reglerna för att fånga in detta som domstolar och andra har sett som besvärande, att man inte har kunnat tydliggöra att det finns gränser för vad man kan acceptera, säger Beatrice Ask.

För ett år sedan presenterade hon en promemoria om olovlig fotografering. Eftersom den fick en hel del kritik har den arbetats om och nu ska det nya förslaget alltså granskas av lagrådet, innan det går vidare till riksdagen för ett beslut.

Beatrice Ask vill att den nya lagen om kränkande fotografering ska träda i kraft den 1 juli i år.

I det nya förslaget talas det inte längre om otillåten fotografering, utan om kränkande fotografering. Namnbytet betonar att det rör sig om en illasinnad handling mot en individ som befinner sig i en utsatt situation.

Men det är varken individen själv eller fotografen som avgör om det verkligen rör sig om en kränkning. Det är domstolens sak att avgöra.

En annan förändring gäller platsen för kränkningen. Tidigare föreslogs en begränsningar till bostaden, toaletter, omklädningsrum eller liknande. Den begränsningen är borta. Kränkande fotografering kan äga rum var som helst.