Regeringen ändrar sig kring sjukreglerna

Regeringen backar om sjukförsäkringen. Från och med juli i år föreslås en återgång till dom gamla reglerna för hur arbetsförmågan ska prövas för den som varit sjukskriven i 6 månader. Men regeringen kommer att presentera ett helt nytt förslag nästa år.

– Det är ingen hemlighet att regeringen inte tycker att det här är en optimal lösning men den samlade oppositionen från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna har krävt att vi ska göra det, säger Ulf Kristersson som är moderat sjukförsäkringsminister.

– Då har vi respekt för det beslutet

Regeringen går nu alltså oppositionen tillmötes efter att en riksdagsmajoritet två gånger det senaste året krävt att sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas efter 180 dagar, enligt de gamla reglerna.

Det betyder att personer inte längre ska prövas mot den reguljära arbetsmarknaden utan, som det heter, mot normalt förekommande arbete. Det innebär i grova drag att man kommer att ta mer hänsyn till ålder, var den som är sjukskriven bor och vilket yrke personen har haft tidigare

Men det här är alltså bara i  väntan på ett helt nytt förslag som regeringen tänker komma med 2013. Då ska ett helt nytt arbetsförmågebegrepp införas. Ulf Kristersson säger att man bättre ska ta in personernas medicinska förutsättningar för arbete, och gör en mer kvalificerad bedömning av vilken sorts arbete en person kan ta.

– Nu tycker jag att vi kan förena respekten för riksdagens beslut med en tydlig färdriktning mot ett långsiktigare och bättre begrepp som kan komma relativt snart.

Ni har ju gång på gång fått kritik och fått backa och göra ändringar, borde ni inte väntat med ändrade sjukregler till ni hade ett genomarbetat förslag?

– Jo, det kan man säga och det här är i så fall mycket långa försyndelser. Vi borde i många år ha haft en bättre bedömningsgrund för vilken arbetsförmåga som ska tas till vara.

Oppositionspartierna är nöjda med dagens besked. Tomas Eneroth, S, sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott.

– Man prövas mot de jobb som finns på en arbetsmarknad. Det har betydelse, det har både domar och enskilda fall som man har följt upp visat.

– Det kommer att ha betydelse som gör att man slipper avbryta en rehabilitering för att kunna söka nya jobb. Det blir en bättre lämpad prövning.