Klimat

Färre granar i skogen i framtiden

1:41 min

Länets skogsägare måste redan nu börja planera för ett varmare klimat när man ska planterar ny skog.

Med klimatförändringarna de kommande 100 åren följer nämligen risken för skador på skogen och för att minimera den risken måste vi ha en större andel blandskog.

- Den här hotbilden glör att man har anledning att försöka variera sitt skogsbruk i högre grad än idag, och försöka använda fler träslag. Kanske lite mer träslag i blandning, säger Hillevi Eriksson, klimat- och bioenergispecialist på Skogsstyrelsen i Jönköping.

Skogar i Småland består idag nästan uteslutande av gran. Men så kommer inte att se ut i framtiden.

Enligt den klimatanalys som SMHI gjort åt länsstyrelsen, kommer klimaten förändras kraftigt fram till nästa sekel. Det blir varmare och mer nederbörd. Det här innebär större skador på skogen som orsakas av insekter och svampar. Och när markerna blir blötare och när vi inte längre har någon tjäle på vintern får vi också se fler stormskador på skogen.

Ett sätt att minska riskerna är att ha en mer varierad skog, att plantera flera olika sorters träd och inte bara gran, som idag. Och det är bråttom, menar Hillevi Eriksson.

- Det är nu vi skapar den skog som kommer att finnas i framtiden, och det är ett starkt förändrat klimat. Vi sydförflyttar landet med mellan fem och tio kilometer om året.

Men en större andel blandskog ställer också större krav på viltvården. Älg och rådjur gillar nämligen lövträd och för att skadorna inte ska bli för stora så måste viltsammen hålls nere på ganska låga nivåer.

Men det finns även fördelar med klimatförändringarna.

- Med de kortare vintrarna och den längre växtsäsongen som blir då, så kommer skogen att växa bättre, säger Hillevi Eriksson.