BORÅS

SD bytte ut styrelsen

1:26 min

Sverigedemokraterna i Borås har bytt ut nästan hela styrelsen. Vid partiets årsmöte fick den tidigare styrelsen inte ansvarsfrihet. Isabella Demserius som blev utesluten ur partiet sedan hon anklagat styrelseledamöter för ekonomiska oegentligheter är inte överraskad.

– Nej jag är inte alls överraskad, säger Isabella Demserius. Det är ju en naturlig följd av misstankarna om ekonomiska oegentligheter att medlemmarna inte kan bevilja styrelsen ansvarfrihet.

Men Isabella Demserius ser ändå inte beslutat som en personlig revansch.

– Absolut inte. Det som hänt är en tragedi.

Med en ny styrelse i boråsavdelningen hoppas Isabella Demserius nu komma tillbaka till politiken:

– Jag ber till Gud att jag ska få komma tillbaka och få upprättelse, säger hon. Jag hoppas också att högsta ledningen i partiet får veta sanningen om vad som hänt.

Men partiets tidigare vice ordförande, Christer Maconi, har en helt annan uppfattning:

- Sverigedemokraternas styrelse i Borås avgick frivilligt, säger han. Och beslutet att inte bevilja den tidigare styrelsen ansvarsfrihet var helt grundlöst.

Maconi och Demserius verkar eniga om att den senares falang gick vinnande ur de interna stridigheterna. Men Demserius hopp på en andra vår och bön till Gud att den nya styrelsen skulle låta henne komma in i värmen igen, är bara en dröm. Det kommer inte att hända, säger Christer Maconi:

– Det finns inte en chans att partistyrelsen skulle gå med på något sådant. Dessutom är hennes syndaregister så långt att det skulle inte hjälpa om hon bad till Gud varenda dag.