Stockholm

Livet som cyklist ska bli lättare

1:37 min

Det ska bli lättare att cykla mellan Stockholm och kommunerna runt Stockholm. Fler sammanhållna cykelstråk ska skapas. Det framgår av Stockholms Stads nya cykelplan som presenterades idag.

– Det som är det nya med den här planen är att pendlingsstråken kommer att byggas ihop med de grannkommuner som vi har så att man kan få ett sammanhängade cykelnät, säger Ulla Hamilton.

Varför är det så viktigt att öka cyklandet i Stockholm?

– Det är en miljöfråga och en framkomlighetsfråga. Vi har väldigt trångt i trafiken i Stockholm idag och kan vi få fler människor att använda sig av kollektivtrafiken eller att cykla eller gå så kommer det att märkas ganska omedelbart i trafiken, säger Ulla Hamilton.

Miljöpartiet är försiktigt positiva till den nya planen men efterlyser också ett finmaskigare nät, det säger Stefan Nilsson, gruppledare i Stadshuset.

– Även om planen är åt rätt håll så räcker det inte med pendlarstråk utan det behövs också ett finmaskigare nät så att till exempel skolbarn ska kunna cykla tryggt till skolan och att man ska kunna pendla även på närmare håll, säger Stefan Nilsson.

För att öka säkerheten ska det byggas fler cykelboxar vid trafikljusen - cykelbanorna kommer tydligare att markers på utsatta platser - och flödet ska förbättras med grön våg. En miljard finns för arbetet fram till 2018 - men inne i stan där utrymmet är begränsat kommer fortfarande flera cykelbanor att ligga kvar på gatorna tillsammans med biltrafiken enligt Ulla Hamilton.

– Det har ju visat sig att trafiksäkerhetsmässigt så är det ingen skillnad, säger Ulla Hamilton.

Men det här är ingen optimal situation vintertid?

– Nej, och det ställer krav på snöröjningen och vinterväghållningen för att det ska fungera på ett bra sätt, säger Ulla Hamilton.