Oklart vad ändringen av sjukreglerna innebär

1:55 min

Vad sjukförsäkringsreglerna egentligen kommer att innebära för de långtidssjukskrivna råder det delade meningar om.

Susanna Krok, som varit sjukskriven i nio år efter ett slaganfall i samband med en förlossning, och som nu sedan två år tillbaka arbetar deltid med lönebidrag, helt utan sjukbidrag från Försäkringskassan, hoppas på en förändring.

– Man kanske har en chans att skicka in en ny ansökan om sjukersättning och då kanske man har en god chans att få det då. Så det ska jag prova i alla fall.

Om du bedömer din egen arbetsförmåga, är den femtio procent då?

- Ja, det är den.

Så du skulle behöva sjukersättning för resten?

- Ja.

Enligt regeringens egna siffror berör det här runt 3 000 personer som liksom Susanna Krok hoppas på en vidare tolkning.

I grunden handlar det om det här: Om du drabbas av en sjukdomstillstånd som till exempel cancer eller slaganfall, så ska du under det första halvåret bedömas bara mot sitt vanliga jobb, eller i vart fall din vanliga arbetsgivare. Efter det kommer förändringen.

I dag kollar man om en person kan arbete på "reguljära arbetsmarknaden", men i den nygamla förslaget heter det  mot "normalt förekommande arbeten". Vad det egentligen innebär är det ingen som kan förklara i dag. Dan Eliasson är generaldirektör på Försäkringskassan.

– Jag är lite bekymrad om det nu väcks förväntningar om stora förändringar, det blir inte det. Fortfarande ska vi efter 180 dagar pröva mot annat jobb.

Redan nästa år vill regeringen ha ett nytt system med en helt ny bedömningsgrund för arbetsförmågan, som ska bygga mer på den enskildes egna medicinska förutsättningar för arbete och också ha en mer rättsäker tillämpning.

Det ser Susanna Krok fram emot för hon gillar inte som det är i dag.

– Jag tycker att det är ett sjukt samhälle vi lever i för det är precis som om man ska straffas för att bli sjuk. Det är hemska situationer som vissa har hamnat i alltså, säger Susanna Krok i Uppsala som hoppas på en ny bedömning av sin sjukdom.