Skåne

Fler söker hjälp hos mansmottagningen

2:00 min

Allt fler skånska män söker hjälp för aggressivitet och våldsproblematik - det uppger samtliga Skånes mansmottagningar efter en rundringning som P4 Malmöhus har gjort. Micke, är en av männen i Skåne som sökt hjälp hos mansmottagningen, som lyckades ändra sitt aggressiva beteende efter 20 års problem.

– Jag kränkte henne och förnedrade henne. När hon gick ut så ringde jag hela tiden för att kolla. Sedan när hon kom hem så var jag väldigt hotfull och aggressiv och jag ville få fram saker som inte hade skett.

Micke levde i den här typen av förhållande i drygt 20 år. Han hotade och kränkte sina partners och han anmäldes flera gånger. Han va till och i rätten vid ett antal tillfällen, men utan att dömas för något brott. Det var inte förrän han flyttade från Burlöv, en kommun utan en verksamhet för män med våldsproblematik,  till Malmö där den hjälpen fanns som han kunde ändra sitt beteende.

–Det som var annorlunda den gången är att jag fick kontakt med kriscentrum, den kontakten har jag inte haft innan och har inte blivit presenterad för det heller. Man fick de där verktygen som man inte haft tidigare.

I dagsläget har Skåne fem stycken mottagningar som riktar sig mot män med aggressionsproblem och som är benägna att ta till våld. Nyheterna har ringt runt till samtliga mottagningar och alla uppger att antalet män som söker för att de är våldsbenägna och hotfulla ökar.

Anders Sandberg öppnar dörren till det vita väntrummet på kriscentrum Malmö. Han är socionom och har jobbat här sen mottagningen startade för snart tio år sedan. Han säger att fler män söker sig hit varje år och att han tror att ökningen bland annat beror på att fler vågar prata lite mer öppet om våld i nära relationer.

–Jag tror att det beror på att det finns en större öppenhet i samhället att tala om våld och aggressivitet, att det har blivit lite mer okej att göra det. Fortfarande tror jag att det är jättesvårt, både för den som är våldsutsatt men även för förövaren. Men jag tror att det har blivit lite enklare att söka hjälp för det.)

Mer om det här hör du i Skåne direkt i eftermiddag.