MEDIEPOLITIK

Mats Svegfors: Lagförslag om kränkande fotografering urgröper mediefriheten

NY FOTOLAG. Trots kraftig kritik från ett samlat Mediesverige lägger nu regeringen fram sitt förslag om ”kränkande fotografering”. Det har skett förändringar i förhållande till det departementsförslag som lades fram tidigare. Men i princip är de avgörande svagheterna kvar. Enligt förslaget som skickas till lagrådet används ett ”hål” i tryck- och yttrandefrihetsskyddet för att i vanlig lag reglera sådant som skyddas av grundlag.
   Lagförslaget bidrar till ytterligare ett steg i urgröpningen av den grundlagsfästa mediefriheten, menar Mats Svegfors.

I såväl  tryckfrihetsförordningen (TF) som yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) finns ”anskaffarfriheten” reglerad; den är en av de grundläggande komponenterna av tryckfriheten. Envar har rätt att ”anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem." Begränsning kan bara ske genom regler i TF och YGL. Men det finns en regel i TF och YGL som säger att exempelvis den som begår inbrott för att skaffa information för publicering inte skyddas av TF och YGL. Den regeln vill nu regeringen använda för att för att i vanlig lag reglera sådant som skyddas av grundlag.

Från principiell synpunkt är det fel. I sak utgör detta ytterligare ett steg i urgröpningen av den grundlagsfästa mediefriheten. Och mycket konkret riskerar det att bli en mycket besynnerlig situation. Ensamansvaret för ansvarige utgivare avskaffas partiellt. Det kan mycket väl tänkas att både en fotograf och en ansvarig utgivare åtalas för en och samma bild: ansvarig utgivare för förtal enligt brottskatalogen i TF eller YGL, fotografen för kränkande fotografering, dvs för att han eller hon har tagit bilden. Det kan till och med tänkas att ansvarige utgivare går fri, efter juryrättegång i tryckfrihetsmålet, samtidigt som fotografen fälls i en vanlig rättegång.

Nu ska lagrådet säga sitt. Därefter väntar riksdagsbehandling av minoritetsregeringen Reinfeldts förslag.

Mats Svegfors 
vd Sveriges Radio
Twitter: @radiochefen  

Läs också: