Forna tider som inspiration

7:00 min

3 mars 

 Om en gången tid - när man var uppkopplad endast på landskapets stilla rörelser. Det minns Henrik Hallgren i dagens program. Där ser han spåren av liv för över tusen år sen. Där hämtar han inspiration i nuet från den gamla forna seden. 

 Henrik Hallgren är verksam i Samfundet Forn Sed, som tidigare hette Asatrosamfundet.

Musiken bär namnet "Meditations" - och Martin Dyfverman producerar.