Ökad oro för konflikter i Sydkinesiska havet

1:56 min

Spänningen stiger nu i Sydkinesiska havet där ett flertal nationer kämpar om kontrollen över områden förmodat rika på naturtillgångar och viktiga farleder.

Kina förnekade i går i skarpa ordalag anklagelser från Vietnam om att kinesisk militär ska ha stulit utrustning på en vietnamesisk fiskebåt och samtidigt förhindrat båten att söka skydd på en omstridd ögrupp under hårt väder.

Tidigare i veckan reagerade Kina även skarpt på att Filippinerna ska tillåta utländska oljebolag att leta olja i ett havsområde som båda länderna hävdar är sitt.

Kina avvisade den vietnamesiska fiskebåten, som fiskade illegalt i Kinas farvatten. Det här är helt i sin ordning, sa kinesiska utrikesministeriets talesman Hong Lei på en presskonferens. Han förnekade bestämt att Kina ska ha stulit eller konfiskerat någon utrustning.

Det här är ingalunda första gången kinesiska och vietnamesiska fartyg råkar i dispyt med varandra i Sydkinesiska havet, utan tvärtom. De senaste åren har de olika sammanstötningarna blivit fler och fler, retoriken skarpare och skarpare.

Det är fler länder inblandade; alla kringliggande länder har överlappande territoriella krav i de strategiskt viktiga och förmodat resursrika farvattnen.

En tredjedel av världens fartygstrafik passerar genom Sydkinesiska havet. Under havsbottnen bedöms gömma sig enorma tillgångar av olja och gas.

USA har meddelat att landets militära fokus framöver kommer att ligga på just östra Asien. Pentagon betraktar Sydkinesiska havet som det område där det är mest troligt att en militär konflikt blossar upp. USA oroas av att Kina nu kraftigt rustar upp sina militära styrkor, i synnerhet sin flotta.

USA misstänker att Kina årligen spenderar mer än 160 miljarder dollar på sina väpnade styrkor och anklagar Kina för att dölja stora delar av sin militärbudget.

Ett amerikanskt forskningsinstitut bedömer att Kinas budget om bara tre år kommer att uppgå till nära 240 miljarder dollar. Tilläggas ska dock att det fortfarande inte ens är hälften av vad USA spenderar.

Kinas upprustning har även fått mindre länder i regionen att söka närmare militära band med USA, något som har lett till ännu mer spänningar med Kina.