Bakgrund avgör högskoleval

Studenter från arbetarhem är fortfarande underrepresenterade vid högskolorna. Men skillnaderna mellan olika utbildningar är stora, visar Högskoleverkets årsrapport för år 2000.
Medan barn till högre tjänstemän läser till läkare, väljer barn till arbetare kortare vård- och omsorgsutbildningar, framgår det av rapporten, som för första gången tar upp de antagnas sociala bakgrund. Andelen personer med arbetarbakgrund är hälften så stor bland högskolenybörjare som bland den övriga befolkningen.