Jan Eliasson får nytt toppuppdrag för FN

0:29 min

Den svenske diplomaten och politikern Jan Eliasson får uppdraget som vice generalsekreterare för FN.

Jan Eliasson, toppdiplomat, tidigare kabinettsekreterare och utrikesminister, kommer att bli FN:s vice generalsekreterare från den 1 juli i år.

Det meddelande FN:s generalsekreterare, Ban Ki-Moon vid en pressträff i FN-högkvarteret i New York i kväll.

Eliasson får därmed den näst högsta posten inom FN och blir Ban Ki-Moons högra hand.

– Jag är hans närmaste man och blir hans ställföreträdare, och vice generalsekreterare, säger Jan Eliasson.

– Vi kommer att vara flexibla gällande fördelningen av uppgifter, han har varit generös nog att säga att jag ska hjälpa honom på de punkter jag kan hjälpa honom, säger han.

Ekot