Åstorp

Mer behöver schaktas bort i Hyllinge

Åstorps kommun behöver schakta bort ytterligare 6500 ton massor från den förorenade bullervallen i Hyllinge innan den är sanerad. Det visar en utredning som kommunen gjort.

I höstas tog man bort 34000 ton massor som var föroenade av bland annat natriumsulfat och orötat slam. Men gränsvärdena överskreds fortfarande och därför måste det göras ännu en sanering.

Den beräknas kosta två miljoner kronor och eftersom kommunfullmäktige måste ge sitt godkännande beräknas den inte komma igång förrän i maj.