Libyens rebeller kritiseras av FN

1:39 min

En undersökningskommission från FN riktar stark kritik mot rebellerna i Libyen och säger att de genomförde krigsförbrytelser - och att brott mot mänskliga rättigheter fortsätter än i dag efter att inbördeskriget är slut.

Det är tre höga jurister som undersökt vad som hänt i Libyen på uppdrag av FN:s råd för mänskliga rättigheter. Kommissionen konstaterar att Kadaffistyrkorna gjorde sig skyldiga till allvarliga krigsbrott, till exempel urskillningslösa angrepp på civilbefolkningen. Men också rebellerna genomförde grava övergrepp som krigsförbrytelser och brott mot internationell rätt, även de utförde massiva angrepp mot befolkade städer.

Sådana anklagelser har kommit tidigare från människorättsaktivister, vad som är anmärkningsvärt är att de nu kommer från ett FN-organ.

Kommissionen hävdar också att övergreppen fortsätter i stor skala fortfarande i dag, med avrättningar och brutal tortyr och människor som bara försvinner - och allt detta sker eftersom ingen riskerar att straffas.

Förföljelserna riktas mot personer och ibland hela städer som uppfattas ha varit lojala mot den förre diktatorn överste Kadaffi, mest utsatta har svarta afrikaner varit eftersom de misstänks för att ofta ha tjänstgjort som soldater i Kadaffis arme men det finns också ett inslag av vanlig rasism.

Den nya libyska regeringen har ännu inte kommenterat FN-rapporten men de säger att de håller på och studerar den.

Juristerna kritiserar också militäralliansen Nato för att lägga locket på och inte undersöka vilka civila dödsoffer som kan ha krävts vid flygbombningarna.

Juristerna har undersökt 20 flyganfall, vid en femtedel av dem dödades civila, hävdar de, sammanlagt 60 människor. Nato hävdar att vad man angrep var legitima militära mål.