ULRICEHAMN

Trädallé för fladdermöss

1:37 min

När den nya motorvägen ska byggas förbi Ulricehamn kommer hasselmöss och fladdermöss för första gången i landet att få extra uppmärksamhet. Hasselmusen får en klätterställning för att ta sig förbi vägen. Och i Ätradalen ska trafikverket bygga en fladdermusallé av träd över riksväg 40.

Människor bygger sina vägar, och djuren trampar sina stigar. Och när dessa korsas så skapas problem för båda parter. Kompensationsåtgärder och passager vid nya vägar är en ödesfråga som inte får tillräckligt med uppmärksamhet idag, enligt Mats Lidqvist, miljöexpert och ekolog på Trafikverket i Västsverige.

Därför får djuren extra uppmärksamhet när den nya motorvägen ska byggas mellan Dållebo och Hester. Där väg 46 går över riksväg 40 i Ätradalen ska en trädallé planteras som ska ge skydd åt fladdermössen.

– Det fungerar som en ledlinje för fladdermössen, berättar Mats Lindqvist. De flyger inte gärna i öppna partier och följer de träden blir de inte lika lätt påkörda av lastbilar eller jagade av ugglor.

Men det finns även andra djur som trafikverket tar extra hänsyn till vid vägbygget. På en kraftledningsgata i höjd med Hökerum finns det hasselmus som behöver hjälp med att komma över vägen.

– Den vill ju helt krypa i buskage och upp i vegetationen, säger Mats Lindqvist. Så vägen blir en kraftig barriär för en hasselmus.

– För att förbinda de båda sidorna av motorvägen kommer vi att ha en konstruktion under en bro som hasselmusen ska kunna krypa i.

Det blir som en klätterställning för musen?

– Ja det kan man säga. Vi ska använda fackverkt som används när man bygger vägportalen och så lägger vi något innuti som de kan klättra i.