Språkanalyserna som avgör liv

Är det en bristfällig språkanalys som skall avgöra om  man skall få stanna i Sverige?

Svaret på frågan är de flesta enade om. Reaktionerna efter Kalibers avslöjande har varit många. Det är genomgående ilska och irritation som väcks över hur bristfälliga språkanalyser kan var så avgörande i om en människa skall få stanna i Sverige eller inte.

Handplockat ur Kalibers mail-inkorg:

Bitr rättschefen på MV informerade oss om att handläggarna på verket inte tycker att de otillförlitliga språktesterna är något problem. Nej, det kan man tänka sig. Men de asylsökande som blir utvisade och vi andra tycker faktiskt att det är ett problem.
Han tyckte det var viktigare att lägga krut på den muntliga utredningen med sökanden och den kvalitativa värderingen av analyserna än att finmangla analyserna i sig om jag förstod bluddret rätt.
Tänk om vi skulle säga att vi tycker det är bättre att lägga krut på läkarens handpåläggning på vårdcentralen än att kontrollera att patologerna har kompetens att granska cellproverna. Kanske var det vad man gjorde på Sahlgrenska där hundratals cellprover fått granskas igen. Vd Pia Enevi på Sprakab förstod inte varför allmänheten skulle veta. Därför att det är allmänheten som betalar. Jättebra att ni granskar även om hon tyckte det var jätte, jätte, jättetråkigt
Hälsningar Elisabeth

På Twitter skriver Oskar så här

Att man hela tiden måste panikskämmas över hur vi hanterar asylsökande...

..Och Erik så här

senaste reportage om språktester avslöjar en privatiserad verksamhet som kontrolleras dåligt. Ännu en tillfällighet!

Anders menar att det finns asylsökande som lurar språkanalytikerna för att få stanna i Sverige

Det gäller alltså för Sverige främmande folkslag som söker sig hit i hopp om att trygga sin försörjning.
Deras språk är främmande inte bara för oss utan även för de experter som hyrts in för att avgöra/gissa sökandens ursprung. Betr kritiken att språkanalyser utförs av ej kompetenta lingvister kan man ju göra den reflektionen att felbedömningar i så fall görs åt båda håll,
men redaktionen inriktar NATURLIGTVIS in sig på de fall där bedömningen är till sökandens NACKDEL.
Säkerligen finns det förslagna asylsökande som lyckas dra experterna vid näsan, och lurar åt sig PUT och livslång försörjning.
Man kan undra varför er redaktion gör sig så stort besvär med att överhuvudtaget blanda in detta med språktester när ert huvudsakliga syfte ändå är ett enda, nämligen att propagera för att Sverige skall ta emot så många asylsökare som möjligt ?
Kan det vara att ni försöker lägga ut dimridåer för lyssnarna, dvs folket som skall betala kalaset ?
Undrar Anders