projekt simoom

Hemlig vapenfabrik planeras i Saudiarabien

3:39 min

Det finns långtgående planer på att den svenska myndigheten Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i största hemlighet ska hjälpa Saudiarabien att bygga en avancerad vapenfabrik. Det kan Ekot nu avslöja. Projektet startade redan 2007 och kallas internt på FOI och regeringskansliet för Simoom, visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av.

Saudiarabien pekas av människorättsorganisationer ut som en av världens strängaste diktaturer, som frekvent bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Ändå har Sverige sedan några år tillbaka ett militärt samarbete med landet som resulterat i flera vapenaffärer. Det är känt. 

Men vad som däremot inte är känt är att Sverige, genom myndigheten FOI, dessutom hjälper regimen i Saudiarabien att bygga upp en egen vapenindustri.

Första steget är en missilfabrik i öknen, den första i sitt slag i landet. Fabriken har ännu inte börjat byggas, men planeringen har alltså pågått sedan 2007.

Att en myndighet som FOI är inblandad i planeringen av en vapenfabrik i en diktaturstat som Saudiarabien är unikt.

I interna regeringsdokument står det att "projektet tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet”.

Projekt Simoom som det kallas, är hemligt. Så hemligt att FOI:s generaldirektör Jan Olov Lind inte vill kännas vid att det finns.

– Vi har i dag inget avtalsbundet projekt med det landet, så jag har ingen kommentar eftersom vi inte har något projekt, säger Jan Olov Lind.

Har ni haft något projekt som hetat Simoom-projektet med Saudiarabien?
– Svaret är nej.

Är det sant?
– Men alltså, hör du inte vad jag säger?

Men med hjälp av ett stort antal hemligstämplade dokument som vi har tillgång till vet vi att FOI:s experter rest till Saudiarabien för att studera markförhållandena där fabriken ska ligga.

Redan 2008 lämnade FOI över en första rapport till en saudisk kurir med täcknamn Ingenjören. I den beskrivs i detalj hur saudierna ska gå till väga för att bygga fabriken, samt vilka företag som kan leverera produkterna.

Enligt dokumenten handlar det om en mångmiljardaffär och en anläggning bestående av uppåt 35 byggnader.

Jan Erik Lövgren, vice generaldirektör på Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den myndighet som beviljar tillstånd för vapenexport i Sverige, bekräftar för Ekot att FOI fortfarande är involverade i planerna på att bygga fabriken.

– Jag uppfattar att det pågår någon form av dialog med saudierna, säger Jan Erik Lövgren.

Fram till 2010 sköttes projektet av Dick Sträng, som då var en av generaldirektörens närmaste medarbetare . Efter att vi visat honom de hemligstämplade dokumenten bekräftar han att våra uppgifter stämmer.

Han berättar att regeringen har haft full kännedom om projektet.

– Här finns ju då en handling som generaldirektören skrivit under och skickat in till departementet, säger Dick Sträng.

På försvarsdepartementet har frågan skötts av statssekreterare Håkan Jevrell. Men han vill inte svara på några frågor om projektet, eftersom det är ”hemligstämplat”.

– Jag kan inte kommentera innehållet i det samarbete som finns, säger Håkan Jevrell.