BORÅS

Rättegången om andeutdrivning inledd

1:12 min

Flickan i Borås anklagades för att vara häxa och utsattes för brutal och kränkande behandling under lång tid. När rättegången startade i Borås tingsrätt idag följdes den av ett stort mediauppbåd.

Fallet med den unga flickan i Borås har rönt stor uppmärksamhet. Det mesta av det som flickan ska ha utsatts för, ska ha hänt när hon var 12 år. De åtalade är flickans pappa, styvmamma, en pastor i Borås och en pastor i Malmö. Styvmamman sitter fortfarande häktad och fördes till rättegången försedd med handbojor.

Samtliga fyra åtalade förnekar brott. Men under förhandlingen idag erkände pappan att vissa av de saker som flickan berättat i förhör har hänt. Men han hävdar att han inte deltagit eller varit närvarande när de sakerna hänt. Han hävdade också att han har försökt ifrågasätta en del av det som flickan utsatts för, men att han varit så styrd av styvmamman och pastorn att han inte kunnat stoppa det. Styvmamman och pastorn däremot förnekar de gärningar som de är misstänkta för. De har visserligen bett för flickan, men det har aldrig handlat om tvång och det har inte gått våldsamt till, hävdar de.

Enligt åklagaren har pappan och styvmamman utsatt flickan för grov fridskränkning, grov misshandel och oloaga frihetsberövande. De ska bland annat ha påstått att flickan var en häxa och ha hållit henne från den övriga familjen. Hon ska bland annat inte ha fått äta eller titta på TV tillsammans med familjen och hon ska ha hållits inlåst i sitt rum under långa perioder. Vid ett tillfälle ska styvmamman ha hotat flickan med en kniv och sagt att hon skulle skäras i bitar om hon inte erkände synder. Styvmamman åtalas också för att ha bränt flickan med en upphettad kniv.

Flickan ska också ha utsatts för andeutdrivning med brutala inslag, bland annat hemma hos den pastor i Borås som också är åtalad för bland annat misshandel och olaga tvång. Under andeutdrivningar ska flickans huvud ha dunkats mot golvet och de åtalade ska ha hällt en blandning av olja och vitlök i hennes ögon.

Den fjärde åtalade är en pastor i Malmö. Flickan fördes till Malmö under en vecka och har i förhör berättat om våldsam andeutdrivning, där hon bland annat ska ha knuffats omkull och pastorn ska ha trampat på hennes mage.

Samtliga åtalade är från antingen Kongo eller Nigeria och åklagare Daniel Larsson inledde sin sakframställan med att redogöra för att huvudmotivet för de misstänkta brotten ligger i föreställningen om att den utsatta flickan var en häxa. Daniel Larsson tog i sin sakframställan upp att det i vissa länder i Afrika finns en utbredd problematik med att barn pekas ut som häxor och fördrivs från sina hem. Han hänvisade bland annat till en rapport från Utrikesdepartementet 2010, där det anges att det finns tiotusentals gatubarn i Kongo, varav många fördrivits från sina hem för att det anklagats för att vara häxor.