Grafik: Världens största oljeexportör rustar upp

Källor: CIA World factbook, UD, SIPRI, Kommerskollegium