Kronobergs län

Olagligt lotteri av Länstrafiken

1:22 min

Länstrafiken i Kronoberg bryter mot lagen genom att ha lotterier på sin Facebook-sida. I takt med att allt fler företag skaffar sig sidor på Facebook har de också börjat ordna tävlingar och lotterier för att locka följare till sin sida.

Men om det är frågan om ett lotteri så bryter de mot Lotterilagen - och det gör Länstrafiken. Lagen skiljer på tävlingar och lotterier.

Tävlingar får man ordna utan tillstånd, men för att det ska räknas som en tävling måste deltagaren prestera något, som att svara rätt på en kunskapsfråga eller hitta på en slogan tillexempel.

Har fått gissa
Länstrafiken i Kronoberg har börjat med något som de kallar "fredagstävlingen" där man kan vinna ett resekort laddat med 200 kronor eller biljetter till olika evenemang.

Besökarna på Facebooksidan har bland annat fått se bilder på en glasskål med resekort eller bussknappar i och fått gissa hur många skålen innehåller. Och då är det frågan om ett lotteri, säger Lena Pettersson på Lotteriinspektionen.

– Det räknas som lotteri, det är slumpen som avgör när man gissar. Hela förfarandet är att anse som ett lotteri som de inte har tillstånd till, säger hon.

Fått in anmälningar
För tillstånd till lotterier ges bara till ideella föreningar och dit räknas inte Länstrafiken. Lotteriinspektionen utreder hundratals anmälningar om olagliga lotterier varje år och polisanmäler de som bryter mot lagen.

– Ja, man kan bli åtalad och ålagd dagsböter. Om vi får en anmälan om detta så kommer vi att titta närmare på det, avslutar Lena Pettersson på Lotteriinspektionen.

Gunilla Lindgren
gunilla.lindgren@sverigesradio.se