Nytt försök med likströmslänk

Nu blir det snart nya försök med att automatiskt vända likströmslänken mellan Goland och fastlandet för att kunna skicka över vindkraftsel. Så snart vädret blir lämpligt ska Gotlands Energiverk, Vattenfall och ABB genomföra de återstående testerna.
Förra gången försöket genomfördes drabbades Gotland av ett stort strömavbrott, vilket berodde på en felaktig inställning i styrsystemet. De forsatta testerna ska nu genomföras nattetid för att det inte ska bli så stora följder om det blir nya avbrott. Försöken kommer att genomföras så snart vädret är lämpligt. Det ska vara en natt med blåst så att vindkraftverken går och inte för kallt för att elförbrukningen inte är för hög. Förhoppningen är att testerna ska kunna genomföras senast nästa vecka eftersom Cementa som förbrukar mycket elkraft, då har dragit ner på produktionen.