Ja till kalkbrytning i Lärbro

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att ge företaget Nordkalk tillstånd att bryta mer kalk på Stora Vikers i Lärbro.
Nordkalk vill fortsätta den redan nu befintliga verksamheten och också utvidga den norrut med 23 hektar. Totalt vill företaget bryta 19 miljoner ton. Ärendet har inte granskats ur naturvårdssynpunkt utan det är länsstyrelsen som fattar det slutliga beslutet.