Kor står för trångt

Fyra olika gårdar på Gotland hotas av vite för att deras mjölkkor står för trångt.
Långbåsplatserna är för små för djur som väger över 500 kilo och flertalet av mjölkkorna bedöms väga mer än så. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har bestämt att utfärda vite på 20 000 kronor var om inte korna får bättre plats och förbjuder ägarna att hålla djuren trångt efter den första november.