Migration & Befolkning

Mer stöd för att ta emot flyktingbarn

1:29 min

Det blir fler ensamkommande flyktingbarn de närmsta åren, det säger nu Migrationsverket. Lars G Brandt, integrationsdirektör vid länsstyrelsen, lovar nu både kompetensutveckling och stöd där det behövs för de kommuner som tar emot barnen.

– Vi får föra fortsatta diskussioner med kommunerna och vi får på olika sätt supporta kommunerna. Det är naturligtvis som alla andra sammanhang man kan göra saker och ting bättre. Godemanssidor är en sådan fråga som vi måste jobba med exempelvis. Sen ordnar vi möjlighet till nätverkskontakter konferenser och möjlighet till kompetensutveckling och på det sättet gör mottagandet, som vi hoppas på, ännu bättre, säger han.

I dagsläget bor cirka 270 ensamkommande flyktingbarn i Västerbotten och majoriteten av dem har fått permanent uppehållstillstånd. Flest bor i Skellefteå kommun.

Lars G Brandt vet ännu inte hur många nya ensamkommande flyktingbarn som kommunerna kan ta emot, men han säger att fler unga behövs flytta till länet.

– Vi vet trots allt att Sverige gå mot en växande befolkningsobalans och här kan inte minst unga människor hjälpa till att den här obalansen inte bli för stort att hantera, säger han.

Kan du ge exempel på det här med befolkningsobalans?

– Man kan bara titta på befolkningssammansättning hur den se ut då ser man att vi bli fler och fler gamla och färre i arbetsålder, då behövs unga människor och dit tillhör ensamkommande flyktingbarnen, säger han.