BORÅS

Bönderna förlorade striden mot Borås

1:28 min

Lantbrukarna runt Viskan och dess biflöden norr om Öresjö förlorade den långvariga striden om skyddsområdet runt Öresjö. Högsta Förvaltningsdomstolen har slutgiltigt slagit fast att vattenskyddsområdet sträcker sig ända bort till Hökerum, nästan två mil från sjön. Därmed tvingas bönderna till dyra tillstånd så snart de ska gödsla eller bespruta ogräs.

Processen om hur stort område som behöver skyddas runt Borås vattentäkt Öresjö har pågått i mer än tio år.

Borås Stad och Länsstyrelsen vill skydda det dricksvatten som i stort sett alla boråsare är beroende av från föroreningar från gödsel och växtgifter och olyckor.

Det innebär förbud mot tvåtaktare och dieseldrivna båtar, liksom mot alla motorfordon på isarna vintertid. Det innebär också dyra tillstånd för bönder som vill gödsla och bespruta.

Därför har 26 familjer och ensamstående markägare fört kampen om skyddsområdets storlek ända upp i högsta instans, Högsta Förvaltningsdomstolen.

Detta gör att de svenska lantbrukarna får ökade kostnader och inte kan konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder.

– Vi ska ju ändå konkurrera med lantbrukare på kontinenten och hela världen. Det blir ju svårarer när vi har hårdare krav på oss, säger en av de drabbade, Gunnar Öhlund i Hökerum

Gunnar Öhlund menar att man silat mygg men låtit andra saker gå igenom. Han pekar på järnvägen mellan Fristad och Borås som går mycket nära Öresjö och vattenintaget för dricksvattnet.

– Skulle något hända där som  blir det ju omedelbart en mycket farlig situation men det har man släppt igenom.

Själv bor han över tio kilometer från Öresjö.

Borås och Länsstyrelsen har använt sig av en beräkning som säger att ytvatten i Hökerum och Nitta, för att ta några exempel, hamnar i Öresjö inom 24 timmar vid högt vatten. Från Rångedala och Borgstena går det på tolv timmar. Området är mer än hundra kvadratkilometer stort.

Markägarna anser att mätmetoden är fel och orealistisk och de har i stället använt sig av SMHI:s flödesprognoser som visar på långsammare flöde och därmed ett väsentligt mindre skyddsområde.

Men vare sig regeringen eller nu Högsta Förvaltningsdomstolen ge dem rätt. De har inte kunnat visa att Borås och Länsstyrelsens beräkning är felaktig eller strider mot Miljölagen.