Logopedmottagningen på Skas:

Nya patienter ska få gå före i vårdkön

1:27 min

Efter mycket kritik ska köerna till logopedmottagningen vid Skaraborgs sjukhus nu kortas. Men förbättringarna kommer bara att gälla nya patienter, övriga får stå tillbaka och vara beredda på ännu mer väntan.

Vid flera tillfällen har P4 Skaraborg rapporterat om långa väntetider för att få komma till logopedkliniken på Skaraborgs sjukhus. Mottagningen behandlar röst-, tal- och språkstörningar samt sväljningssvårigheter. Lagen säger att de som blivit remitterade ska få träffa en speciallist inom tre månader, men på logopedmottagningen har kön varit så lång som tio månader i vissa fall. Detta har lett till anmärkningar från patientnämnden och är dessutom ett lagbrott: 

– Det är definitivt ett lagbrott när man inte uppfyller vårdgarantin. Därför är det primära att uppfylla den och det är därför som vi gör den här förändringen, säger Mats Bende, verksamhetschef för öron-, näsa-, halskliniken vid Skaraborgs sjukhus.

Får stå tillbaka 
I den nya handlingsplanen slås det fast att från och med nu så ska remisspatienter och förstagångsbesök prioriteras. De som redan varit där för ett första bedömningsbesök och väntar på behandling kommer att få stå tillbaka:

 – Vi blir tvungna att prioritera nybesök. Vi kommer alltså att ha ett första besök men vi kommer inte att klara av behandlingarna, säger Mats Bende. 

Men vad är då poängen om man inte kan komma hit och få behandling för det som man behöver hjälp med? 

– Lagen säger att vi ska ha högst tre månaders väntetid. Vi måste börja i den ändan, att se till att patienterna kommer hit inom tre månader. Det finns ju en del patienter som inte behöver behandling och då får man åtminstone en selektion över vad som är viktigast. Och så får man prioritera bort det som är mindre viktigt, säger Mats Bende. 

Vad händer då med de patienter som istället får vänta på återbesök? 

– De får vänta längre. Det är bara så, säger Mats Bende. 

Förändringen innebär ändå totalt sett en förbättring av situationen, menar Mats Bende. Han går inte med på att sjukhuset bara flyttar på köproblemet: 

– Nej, för väldigt många av dem som kommer hit på remiss behöver inte något återbesök. Om man får bort den kön och uppfyller vårdgarantin, så minskar bekymret totalt sett, säger han.