Ö-stöd till gotländska projekt

20 projekt på svenska öar har beviljats närmare 17 miljoner kr i stöd från EU:s strukturfonder från ett program kallat Mål 2 Öarna Sverige. På Gotland får 14 olika projekt bidrag.
Bland annat får Livsmedelsinstitutet och Kulinariska Gotland pengar till att öka förädlingen av livsmedel. En räddningsstation färdigställas på Toftastranden, Romaföretagarna får bidrag till projektet ''Bruksort i förändring'' och Sportfiskarna får pengar till att trygga den naturliga fiskeresursen med ekologiskt hållbara metoder.