Vattenproblem för reningsverk

Just nu finns det ovanligt mycket vatten på Gotland. Markerna runt om på ön är mycket vattensjuka och det ställer till problem för avloppsnäten och reningsverken, som inte kan svälja allt vatten.
Det medför att reningsverket måste släppa ut omkring hälften av vattnet från mindre samhällen på ön orenat. In vintras frös också många vattenledningar sönder och fortfarande försvinner 10-15 kubikmeter vatten om dagen i en läcka i Tofta. Förmodlingen finns läckan inne hos någon fastighetsägare som inte upptäckt den ännu. Det föll också mycket vatten på kort tid, vilket ledde till att vattentäkten i Skogsholm måste stängas. Enligt veteraner på Vattenverket i Visby är det snudd på rekord för vattennivån på Gotland.