Sossekritik om vattentäkt

Socialdemokraterna är kritiska till hur den politiska majoriteteten i Borås handskats med utredningen av hur boråsarnas dricksvatten, Öresjö, ska skyddas.
För ett och ett halvt år sedan var frågan ute på en stor remiss. Efter flera turer har den borgerliga majoriteten sagt att ärendet återigen ska utredas, denna gång av en grupp borgerliga politiker. Solveig Kjörberg, socialdemokratiskt kommunalråd är kritisk till detta. Hon tycker att det är fel att socialdemokraterna inte får vara med i den slutgiltiga beredningen eftersom beslutet att skydda en drickvattentäkt måste gälla under mycket lång tid och det då är viktigt med politisk enighet.