Politiska reaktioner på Ekots avslöjande

2:14 min

Som Ekot har avslöjat finns planer på att FOI ska hjälpa Saudiarabien att bygga en vapenfabrik. De politiska partierna försöker nu fördela skulden. Regeringen skyller på Socialdemokraterna som i sin tur menar att regeringen hade kunnat bryta avtalet.

Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin menar att det aktuella projektet sattes igång under den borgerliga regeringens tid.

– Regeringen hade möjlighet att avbryta samarbetet 2010 men valde ändå att fortsätta det. Det här projektet, eller vad vi nu ska kalla det, som Ekot har berättat om sattes igång 2007 under den borgerliga regeringen. Carl Bildt och Tolgfors vill gärna få över skulden på oss socialdemokrater men det är ren partipolitik. Alla förstår att det här är saker som har skett under den borgerliga regeringens tid, säger Urban Ahlin till Ekot.

Även Vänsterpartiet är kritiska och har nu begärt en riksdagsdebatt.

– Jag tycker att det är fullständigt häpnadsväckande att vi har en regering som hjälper en diktatur att utveckla vapensystem och bygga en vapenfabrik bakom ryggen på Sveriges riksdag, säger Jonas Sjöstedt till Ekots Mari Forssblad.

Ni har begärt debatt, varför?

– Vi har begärt en debatt i riksdagen, försvarsministern måste så fort det bara går komma och förklara vad som har hänt, varför man har gjort som man har gjort och när det här samarbetet kommer att avvecklas. Man ska inte ge dem någon chans att gömma sig bakom formaliteter här. Jag tycker att man har vilselett svenska folket i den här frågan, säger Jonas Sjöstedt.

Även inom alliansen finns olika uppfattningar om hur frågan ska hanteras.

Det hemliga samarbetet kring vapenfabriken som Ekot avslöjat är en följd av ett militärt samarbetsavtal som den socialdemoratiska regeringen slöt, ett avtal som Folkpartiets Jan Björlund säger att hans parti velat avbryta.

– Från Folkpartiets sida är vi emot det avtalet, vi argumenterade i regeringen för att det inte borde förlängas när det förlängdes 2007. Jag tycker att det är olämpligt men vi har inte fått vår vilja igenom, säger Jan Björklund till Ekots Inger Arenander.

Det står i dokumenten som våra reportrar har tillgång till att det här samarbetet tänjer gränserna för vad som kan vara  tillåtet. Vad tycker du ska hända med det här samarbetet? Hur ska det hanteras?

– Jag fick reda på detta genom att lyssna på radio i morse, jag kan för lite om det som just nu har berättats. Självklart kommer det här att granskas, jag såg nu att konstitutionsutskottet ska granska det hela. I grunden menar jag att samarbetet är en följd av det avtal som ingicks mellan Sverige och Saudiarabien om militärt samarbete redan 2005 och jag tycker inte att vi bör ha det avtalet. Vill man ändra detta bör man avbryta avtalet och vi bör skärpa lagstiftningen, säger Jan Björklund.

Utrikesminister Carl Bildt vill däremot inte avbryta samarbetet med Saudiarabien.

– I det här fallet handlar det om ett samarbetsavtal från 2005 som handlar om, det är inte hemligt på något sätt, underhåll, utveckling och rekonstruktion av vapensystem, utrustring och reservdelar som man beslöt om 2005, säger Carl Bildt i en intervju med Ekots Bo Göran Bodin och Daniel Öhman.

Hur ser du på att FOI inledde det här samarbetet 2007 kring den här vapenfabriken och lämnade över en rapport som beskrev hur den här fabriken skulle byggas?

– Det har jag ingen synpunkt på, FOI ligger inte under mig. Vad jag vet är att vi vet prövade det här avtalet, också från utrikesdepartementets sida, efter det att vi hade bildat regeringen 2006. Vi fann att det hade ingåtts på korrekt sätt av den tidigare regeringen, det fanns ingen anledning att ha någon invändning mot det, det var inom ramen för de lagar och de bestämmelser som Sverige har. Det fanns utrikespolitiska skäl att avbryta det samarbetet. Vad det har lett till för konkreta projekt, det får du fråga andra om, säger Carl Bildt.

Ni i regeringen har inte haft några problem med att en svensk myndighet skulle hjälpa Saudiarabien att bygga upp en vapenindustri?

– Den svenska regeringen, det var visserligen en socialdemokratisk regering 2005, ingick ett avtal med Saudiarabien om det här. En viktig princip i utrikespolitiken är att om man ingår ett avtal med ett viktigt land så ska man fullfölja det avtalet. Det här avtalet reglerar det samarbete som ska var inom de tekniska områdena som är försvarsrelaterade. Jag utgår från att det prövades ganska noga när det ingicks, säger Carl Bildt.

Men ni i regeringen har gett FOI klartecken att fortsätta arbetet kring vapenfabriken, ni har med andra ord inget problem med det?

– Klartecknet låg i avtalet 2005, säger Carl Bildt.

Ni har väl alla möjligheter att ändra det om ni vill?

– Ja, det är klart att vi kunde ändra det men det tror jag hade varit olämpligt. Det är en princip som har diskuterats i olika sammanhang under lång tid, har Sverige väl ingått ett avtal så handlar det om trovärdigheten för Sverige som avtalspart, då ska man inte bryta det, säger Carl Bildt till Ekots Bo Göran Bodin och Daniel Öhman.

Även statsminister Fredrik Reinfeldt väljer att hänvisa till avtalet från 2005.

Reinfeldt sa också att regeringen ansvarar för att lagar och regelverk finns på plats och följs - och att han förutsätter att ansvariga myndigheter har följt lagarna.

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) hänvisar i ett blogginlägg till att uppgifterna till stor del omfattas "av utrikessekretess och jag är därmed förhindrad att vare sig bekräfta eller dementera dem".

Grunden är det avtal som den förra, socialdemokratiska regeringen ingick med Saudiarabien 2005, skriver Tolgfors. "När stater ingår avtal med varandra förväntas det att parterna lever upp till avtalen också långsiktigt". Men det finns "inga regeringsbeslut om mandat för FOI att etablera anläggning för nyproduktion av vapen", hävdar försvarsministern.

"FOI har enligt uppgift till försvarsdepartementet inget samarbete med det i radioinslaget utpekade företaget", skriver emellertid Tolgfors.

Ekot