Trygg på Avenyn

0:47 min

Nu finns det konkreta ideer på hur Avenyn ska bli trygg och säker - hela dygnet.

Samarbete mellan olika aktörer är själva nyckeln i tänket som presenteras av en arbetsgrupp från Göteborgs stad, polisen, krögarna och handlarna längs paradgatan.

Ett av förslagen är gratis kollektivtrafik för att komma från problemet med svarttaxi. Bente Greve är utvecklingschef i centrum.