6 mars 2012

Conny är brandexpert på SKL

5:28 min

I helgen drabbades Mjölby av en svår brand i ett flerfamiljshus, där en femårig flicka tragiskt omkom.

Conny Ohlsson arbetar som brandutredare på Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL, i Linköping. Han har utrett en mängd bränder, bland annat den svåra diskoteksbranden i Göteborg  1998. Han har fått en förfrågan, men är ännu inte inblandad i utredningen av branden i Mjölby, men han vet precis hur det går till. 
Man börjar med att först besiktiga utvändigt och invändigt utan att röra något, sedan försöker man lokalisera var branden startade och utifrån det arbetar man vidare.