FOI startade bulvanföretag för projekt Simoom

2:59 min

Svenska FOI planerar att i hemlighet hjälpa diktaturen Saudiarabien att bygga en vapenfabrik.

Ekot kan vidare avslöja att myndigheten bildat ett bulvanföretag för att sköta kontakterna med regimen i Saudiarabien. Det visar en stor mängd sekretessbelagda handlingar som Ekot tagit del av.

2007 startade FOI projekt Simoom. FOI skulle hjälpa Saudiarabien att bygga en fabrik för tillverkning av explosivämnen och raketbränsle för missiler.

Det handlar alltså inte som tidigare om att Sverige skulle exportera vapen -  utan om att lära saudierna tillverka vapen. Något de inte kunde själva.

Interna dokument, som Ekot tagit del av, beskriver också projektet som unikt och att det tänjer gränserna för vad som är möjligt för en svensk myndighet. I början av 2008 blev regeringen orolig och ville hellre att projektet med vapenfabriken skulle skötas av ett privat företag.

På så sätt skulle det inte krävas ett regeringsbeslut om vapenfabriken.

Men saudierna ville absolut att FOI skulle fortsätta leda projektet vilket de upplevde att de blivit lovade.

För att lösa problemet bildade FOI ett privat företag som döptes till SSTI. På pappret var det helt fristående men det hade genom flera personer en koppling till FOI och var helt enkelt ett bulvanföretag.

Firmatecknare var en av generaldirektörens närmaste medarbetare Dick Sträng.

– Vi såg ingen annan väg ur det här. Det finns ingen vettig, korrekt lösning på problemet, säger han.

Långt gångna förhandlingar fördes med saudierna men upplägget med bulvanföretaget övergavs när Dick Sträng lämnade FOI i mitten av 2010.

Men Jan Olof Lind, FOI:s generaldirektör, vill inte kännas vid något företag med koppling till FOI.

– Nej, FOI har inga bolag, säger han.

Finns det bolag som har en tydlig koppling till FOI?

– Nej.

Det finns bevis på att FOI:s generaldirektör Jan-Olof Lind - trots att han hävdar motsatsen - mycket väl känner till att det bildats ett företag med koppling till FOI. I en hemställan till regeringen skrev han våren 2009:

"Det övergripande projektet kommer att ledas av ett svenskt företag (…) SSTI. FOI är tänkt att agera (…) som konsult och stöd för projektets utförande."

I en annan skrivelse från FOI till regeringen står det:

 "SSTI är ett fristående privatägt svenskt företag men det har genom flera personer en koppling till FOI."

Jan-Olof Lind får själv titta på handlingarna.

– Jag skulle gärna vilja få återkomma till den här skrivelsen för jag måste se om det föreligger sekretess i det här och då kan jag inte uttala mig om det, säger han.