Förskingrade 1,2 miljoner

Förskingringsskandalen i Sundsvalls kommun sväller. Den första genomgången, som kommunens revisorer gjort, visar att minst 1,2 miljoner kronor försvunnit i en enskild tjänstemans ficka. Kvinnan har betalat egna räkningar med kommunens pengar. Nu vill revisorerna göra stickprov i hela kommunens verksamhet eftersom det som hänt kan ha hänt var som helst i verksamheten. Kommunalrådet Eva Back säger att internkontrollen kan komma att förändras.