6 mars 2012

Siande Solveig ser syner

2:24 min

Hon kallar sig hellre hjälpare än sierska. Till Solveigs lägenhet i Gävle vänder sig människor med frågor om sin framtid inom hälsa, familj och karriär. Förmiddagen besökte henne för att försöka få reda på vad hon ser som vi andra inte kan se.